1. Reklamacje należy kierować na adres:
  Grupa Techniczna
  ul. Jaworzyńska 227, 59 -220 Legnica
  lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail:
  sklep@grupatechniczna.com
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
  5. Dowód zakupu lub jego kopię.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 5. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, a w szczególności monitora, nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.